Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Oferty pracy 24h .pl

Znajdź swoją wymarzoną pracę:

Możesz także skorzystać z Zaawansowanej wyszukiwarki

proste jak 1, 2, 3!

  1. Wyszukaj ofertę
  2. Wyślij CV / List motywacyjny
  3. Zdobądź pracę!

Bez rejestracji!

Bez zakładania kont!

Wyniki rankingu BUBLE i HITY podatkowe 2009

Napisano: 2010-01-13

Ranking „Buble i Hity” to coroczne badanie opinii przeprowadzone wśród polskich przedsiębiorców przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce, którego celem jest wytypowanie wprowadzonych w ubiegłym roku przepisów prawnych, które mogą być uznane za ułatwienie dla podatników lub przeciwnie znacznie utrudniające im rozliczenie z fiskusem. Ranking ogłoszony został już po raz szósty podczas spotkania „O podatkach 2010 i nie tylko” organizowanego wspólnie z HLB Zespół Doradców Podatkowych J. Czernecki Sp. z o.o. w dniu 12 stycznia br. w Krakowie.

Propozycje bubli i hitów dostarczają członkowie Stowarzyszenia Podatników w Polsce, w porozumieniu z doradcami podatkowymi. Spośród rozwiązań legislacyjnych, które zostały uchwalone lub zaczęły obowiązywać w 2009 roku, wybranych zostało kilka typów, na które następnie przedsiębiorcy i doradcy podatkowi mogli oddawać swoje głosy. Ankieta wśród kilku tysięcy osób, prowadzona została wspólnie z miesięcznikiem „Doradca podatkowy”.

-Dla hitu kryterium wyróżnienia był jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców. Charakterystyczną cechą bubla była natomiast niejasność lub absurdalność proponowanych rozwiązań, a co za tym idzie spowodowanie znacznego utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej - mówi Jacek Czernecki, Członek Zarządu Stowarzyszenia, doradca podatkowy i ekspert społeczny SP-PL.

BUBLE PODATKOWE 2009

Pierwsze miejsce wśród bubli podatkowych zajęła:

Instytucja tzw. „jednego okienka”

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uprościła zakładanie działalności poprzez wprowadzenie od dnia 31 marca 2009 r. tzw. „jednego okienka", jako przejściowej formy rejestracji działalności gospodarczej. Osoba zakładająca nową firmę ma składać wniosek o wpis do poszczególnych rejestrów (gminnej ewidencji, urzędu skarbowego, ZUS jako płatnika, urzędu statystycznego) tylko w urzędzie gminy (bądź razem ze zgłoszeniem do KRS w sądzie rejestrowym).

Oprócz złożenia wniosku o wpis, przyszły przedsiębiorca musi jednak zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA. Ponadto należy pamiętać o konieczności osobnego zgłaszania w urzędzie skarbowym formy opodatkowania PIT przedsiębiorcy oraz ewentualnej rejestracji w zakresie VAT.

Stowarzyszenie zaznacza, że wielu nowych przedsiębiorców nieświadomie dokonywało wówczas błędnego wyboru formy opodatkowania dla celów podatku dochodowego lub rejestracji w zakresie VAT.

Kolejne wytypowane przez podatników buble podatkowe to:

Niedopracowane rozporządzenia wykonawcze do ustaw antykryzysowych.

Pakiet antykryzysowy” zapowiadano jako zbiór rozwiązań pomocnych w uniknięciu skutków kryzysu. Niestety wprowadzone regulacje okazały się mało pomocne, a w samym dostępie do pomocy przeszkadzają także złe rozporządzenia wykonawcze do ustaw antykryzysowych. Przykładem może być wydane w maju br. rozporządzenie do znowelizowanej ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Mimo, że sama nowelizacja jest użyteczna, nie mniej rozporządzenie nakłada obowiązek kompletowania i dostarczania ogromnej liczby dokumentów, co w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z rozwiązań zawartych w pakiecie.

Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy

Ustawodawca najpierw wprowadził zasadę niepłacenia zaliczki za miesiąc listopad w podwójnej wysokości, po czym wycofał się z zapisu nim jeszcze przepis wszedł w życie.

Utrzymanie obowiązku potwierdzania faktur VAT korygujących

Przepisy zostały utrzymane, regulacje przeniesiono z rozporządzenia do ustawy, ale dodatkowo kontrowersje wywołuje brzmienie przepisu dotyczące terminów pomniejszania podatku należnego wynikającego z faktur korygujących.

Zmianą niekorzystną dla inwestorów giełdowych jest to, iż prowizje banku i odsetki od udzielonego kredytu na zakup papierów wartościowych od 2009 roku nie mogą być zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów.

HITY PODATKOWE 2009

Pierwsze miejsce wśród hitów podatkowych uzyskał przepis:

Zwiększenie limitu dla małego podatnika (zarówno w VAT, PIT i CIT)

Przyjęcie jednolitej kwoty 1.200.000 EUR w ustawach CIT, PIT, VAT ujednoliciło zakres pojęciowy „Małego Podatnika”. Jednak przede wszystkim podwyższenie limitu umożliwiło szerszej grupie podatników korzystanie z możliwości płacenia zaliczek na podatki dochodowe w formach uproszczonych, wyboru kwartalnej metody płacenia VAT oraz jednorazowej amortyzacji.

Kolejne miejsca w kategorii hity podatkowe przyznano przepisom:

Zmiana w uldze na rozliczenie złych długów

Zmiana definicji „wierzytelności nieściągalnej”, która powoduje, że nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od daty upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. A zatem w obecnym stanie prawnym dzieje się to z upływem tego okresu (a nie np. postanowieniem sądu), co zdecydowanie ułatwia skorygowanie podatku należnego od „złych długów” i skraca czas całej procedury. Inną korzystną zmianą jest też skrócenie do 14 dni (z 28) terminu dokonania przez dłużnika korekty podatku naliczonego lub powiększenia podatku należnego.

Zmiana w ustawie Kodeks cywilny oraz prawo dewizowe

Po zmianie przepisów, aby dokonywać rozliczeń w walutach obcych z krajowymi przedsiębiorcami, nie trzeba występować do Prezesa NBP o indywidualne zezwolenie dewizowe.

Zniesienie sankcji w postaci ustalania przez organy podatkowe w swoich decyzjach dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% zaniżenia kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu VAT.

Wyróżnienia otrzymały natomiast zmiany:

Wydłużenie możliwości odliczania podatku naliczonego o jeszcze jeden okres rozliczeniowy. Od 2009 roku wprowadzono możliwość dokonania odliczenia podatku VAT z faktur za miesiąc (kwartał), otrzymania lub w ciągu dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (miesięcy/kwartałów).

Zmiana w podatku od spadków i darowizn

Dzięki nowelizacji przepisów od początku 2009 roku, zamiast jednego miesiąca, teraz aż 6 miesięcy mają osoby nabywające rzeczy lub prawa majątkowe, do zgłoszenia tego faktu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, dla zachowania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Możliwość wyboru zwolnienia od podatku VAT dostawy budynków, budowli lub ich części.

Stowarzyszenie zaznacza, że w tegorocznej edycji zdecydowanie przeważała liczba propozycji w kategorii hit podatkowy, co można uznać za pozytywny znak, jednak smuci fakt, że za Buble, uznano regulacje, które zapowiadały się na prawdziwe Hity, lecz ostatecznie nie spełniły pokładanych oczekiwań podatników.Stowarzyszenie Podatników w Polsce powstało w 1999 roku i podejmuje działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Misją Stowarzyszenia jest służenie ogółowi społeczeństwa poprzez wywieranie wpływu na politykę i gospodarkę finansową, obronę praw obywatelskich i uzasadnionych interesów podatników oraz kształtowanie etyki podatkowej.

W ramach działalności Stowarzyszenia organizowane są cykliczne spotkania przedsiębiorców z przedstawicielami administracji publicznej i specjalistami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia prawne, podatkowe oraz z zakresu zarządzania i marketingu, a także zgłaszane są interpelacje i opinie do projektów ustaw wydawanych przez Ministerstwo Finansów.

W ubiegłych latach Stowarzyszenie przyznało nagrody podatników m.in.: „Rzeczpospolitej” – za dodatek „Dobra Firma”, Krajowej Informacji Podatkowej, jako systemowi ogólnodostępnej pomocy podatkowej oraz Premier Zycie Gilowskiej za konsekwentne działania, zmierzające do ulepszenia systemu podatkowego w Polsce.

Członkiem Stowarzyszenia Podatników w Polsce mogą zostać zarówno osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy oraz osoby prawne.

Źródło: www.podatnicy.org 

Użyte tagi:

Stowarzyszenie Podatników w Polsce podatki 2010 podatki darmowe szkolenia bezpłatne szkolenia szkolenia szkolenia dla przedsiębiorców

Reklama:

Zareklamuj się na ofertypracy24h.pl

Oferty pracy | Praktyki i Staż | Szkolenia | Poradniki i Artykuly | Dodaj ogłoszenie | Reklama | Regulamin | O nas / Kontakt

Oferty pracy dla każdego już teraz szukaj pracy. Umieść ogłoszenia o pracę w naszym serwisie. U nas również informacje o szkoleniach, kursach które zapewniają podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Firmy maja możliwość darmowej rekrutacji i umieszczania ogłoszeń poszukujących pracowników. Wyniki rankingu BUBLE i HITY podatkowe 2009. Poradniki i artykuły na ofertypracy24h.pl. Praca, baza ogłoszeń dla poszukujących pracy.

© 2009-2024 Aplit Wszelkie prawa zastrzeżone.