Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Oferty pracy 24h .pl

Znajdź swoją wymarzoną pracę:

Możesz także skorzystać z Zaawansowanej wyszukiwarki

proste jak 1, 2, 3!

 1. Wyszukaj ofertę
 2. Wyślij CV / List motywacyjny
 3. Zdobądź pracę!

Bez rejestracji!

Bez zakładania kont!

Zwolnienie z pracy

Napisano: 2009-12-30

W dobie kryzysu wiele osób boi się, że straci pracę. Podczas gdy wielu pracowników dostaje wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez siebie, wielu traci pracę, gdyż zasłużyło sobie na to swoim zachowaniem. Jednak w gronie odchodzących z pracy są i tacy, którzy postanawiają zwolnić się z pracy na własne życzenie.

PRZYCZYNY ZWOLNIEŃ

W związku z tym, że pracodawca co miesiąc wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, wymaga od niego sumienności w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz zaangażowania. Niestety czasem pracownicy nie wywiązują się z zawartych w umowie o pracę obowiązków, dając tym samym pracodawcy możliwość rozwiązania współpracy. Najczęstszymi powodami zwolnień z pracy są:

 • odmówienie przez pracownika wykonania obowiązków służbowych

 • niestaranne wypełnienie przez pracownika obowiązków służbowych

 • dłuższa, także usprawiedliwiona, nieobecność w pracy spowodowana innymi niż choroba przyczynami np. nieobecność dłuższa niż miesiąc spowodowana koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny

 • sytuacja ekonomiczna, która zmusza do redukcji zatrudnienia

 • zmiana profilu firmy, a tym samym konieczność zatrudnienia nowych specjalistów, adekwatnych do nowej działalności

 • likwidacja/upadłość firmy

Czasem pracownicy sami decydują o odejściu z przedsiębiorstwa. Na ich decyzję wpływają m.in.:

 • zaproponowanie lepszych warunków finansowych w konkurencyjnej firmie

 • możliwości rozwoju zawodowego

 • lepsze środowisko pracy

ZWOLNIENIE OD STRONY FORMALNEJ

Z pracy można zostać zwolnionym, ale można także zwolnić się samemu. Gdy decyzję o odejściu z pracy poweźmie pracownik, nie musi spełnić żadnych wymogów formalnych. Wystarczy tylko jeśli na piśmie złoży wypowiedzenie, przy czym nie musi nic uzasadniać, niczego tłumaczyć przełożonemu, pozostawiając przyczyny takiej decyzji tylko dla siebie. Umowa zostaje rozwiązana automatycznie, po okresie wypowiedzenia.

Inaczej zwolnienie z pracy wygląda, kiedy pracodawca wręcza wypowiedzenie umowy. Wówczas musi on w nim zawrzeć kilka kwestii formalnych. Przede wszystkim pracownik powinien w formie pisemnej otrzymać informację o przyczynach wypowiedzenia mu umowy o pracę oraz o prawie do odwołania się do Sądu Pracy. Istotne jest, by powody zwolnienia, jakie zawrze się w piśmie, były zgodne z prawdą i były szczegółowo omówione. W przeciwnym wypadku, kiedy zwolniony pracownik uda się do sądu pracy, może on uznać, że zwolnienie było bezzasadne. Wcześniej jednak swoją decyzję o zwolnieniu z pracy pracownika pracodawca powinien skonsultować ze związkiem zawodowym.

Zgodnie z prawem pracy pracodawca może dostarczyć pracownikowi oryginał wypowiedzenia za pośrednictwem posłańca lub pocztą. Sytuacją idealną jest osobiste wręczenie dokumentu – twarzą w twarz. Po otrzymaniu dokumentu pracownik powinien go podpisać. Brak podpisu nie jest równoznaczny z brakiem przyjęcia wypowiedzenia. Wraz z przedstawieniem dokumentu do wiadomości osoby zainteresowanej, jego ważność wchodzi w życie.

Kodeks pracy przewiduje możliwość zwolnienia pracownika zatrudnionego na etat na kilka sposobów:

 • zwolnienie z pracy może nastąpić na mocy porozumienia stron, kiedy pracodawca i pracownik podpisują krótkie oświadczenie

 • można rozwiązać umowę o pracę z wypowiedzeniem

 • zwolnienie dyscyplinarne (z winy pracownika)

 • można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia oraz bez winy pracownika

 • w przypadku umowy na czas określony brak podpisanej kolejnej umowy jest równoznaczny z nieprzedłużeniem współpracy

Nierozerwalnie z wypowiedzeniem połączone jest świadectwo pracy, które pracodawca zobowiązany jest wystawić pracownikowi. Powinno ono zawierać informacje dotyczące okresu pracy, zajmowanych stanowisk, rodzaju pracy, okoliczności rozwiązania umowy o pracę. Jeśli pracownik ma takie życzenie może zażądać umieszczenia tam także informacji dotyczących wysokości zarobków oraz uzyskanych kwalifikacji.

ZWOLNIENIE DYSCYPLINARNE

Zwolnienie z pracy dyscyplinarne uwarunkowane jest tylko poważnymi zaniedbaniami ze strony pracownika. Wiąże się z tym, że nie obowiązuje żaden okres wypowiedzenia, a umowa o pracę rozwiązywana jest w trybie natychmiastowym.

Zgodnie z art. 52 kp popularna „dyscyplinarka” grozi za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych m.in. kradzież, przestępstwo, które uniemożliwia dalszą pracę lub utratę praw do wykonywania zawodu.

Kwestią niezwykle istotną jest czas, w jakim można wręczyć zwolnienie z pracy dyscyplinarne. Ważne jest, by nie był on dłuższy niż miesiąc od momentu, w którym pracodawca dowiedział się o rażącym zaniedbaniu obowiązków przez pracownika.

ZWOLNIENIE GRUPOWE

Tego typu redukcję zatrudnienia mogą stosować ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie mniej niż 20 osób. Ze zwolnieniem grupowym z pracy można mieć do czynienia wówczas, gdy sytuacja rynkowa zmusza przedsiębiorcę do takich posunięć. Nie można zwolnić grupy pracowników z przyczyn od nich zależnych.

Pracodawca ma obowiązek, przy istnieniu związków zawodowych, omówić z nimi przyczyny zwolnienia grupowego. Gdy związków nie ma, wówczas rozmowy prowadzone są z wyłonioną z zespołu pracowników radą pracowników lub innym upoważnionym organem.

JAK ZWOLNIĆ?

Utrata pracy jest bardzo stresującą sytuacją już samą w sobie. Warto więc zadbać o to, by przekazać tę i tak trudną już informację w sposób możliwie łagodny oraz bez zbędnych emocji. Kwestią istotną jest okazanie szacunku osobie zwalnianej, nawet jeśli jej rażąca niekompetencja przyczyniła się do wielu nieprzyjemności. Warto postawić się w sytuacji osoby zwalnianej, co pozwoli lepiej rozegrać sytuację. Wskazanie podczas zwolnienia na zalety i sukcesy pracownika pozwoli mu nabrać przekonania, że na stanowisku, które obejmował, nie mógł zrealizować się z pewnych przyczyn w pełni.

Czasem jednak trudno wypośrodkować tak sytuację i wtedy zwolnienie może nastąpić w dwu skrajnych wariantach:

 • miękkim – Unika się sformułowań wprost dotyczących niekompetencji pracownika, a skupia się bardziej na sukcesach, jakie osiągnął. Takie podejście może przyczynić się do wybuchu emocji, na których pracodawca gra, gdyż wzbudza w osobie zwalnianej poczucie winy związane z niespełnieniem oczekiwań, jakie się w nim złożyło. Brak wymaganych kompetencji jest sprawą drugorzędną.

 • twardym – Przełożony stawia sprawę jasno. Wprost informuje o uchybieniach podwładnego, wyliczając konkretne sytuacje i reakcje na nie. Przedkłada dowody, jakie zebrał na poparcie swoich obserwacji. Informuje konkretnie o terminie, w jakim rozstrzygnąć się mają wszelkie formalności związane z opuszczeniem stanowiska pracy. Takie podejście jednakże może przyczynić się do wybuchu emocji i zakończyć się awanturą lub milczeniem oraz spowodować spadek wiary w siebie u zwalnianego pracownika.

Ważne jest też, by przeprowadzić rozmowę z pracownikiem. Dobrze, aby nie była ona dłuższa niż kwadrans, gdyż daje się tym samym jemu możliwość do przemyślenia sytuacji i obrony. Istotne jest także zachowanie dystansu i zbytnie nieidentyfikowanie się z pracownikiem. Może to bowiem poskutkować „rozklejeniem się” pracodawcy, a w konsekwencji składaniem obietnic zatrudnienia w przyszłości. Tym samym można doprowadzić do sytuacji, w której osoba zwalniana nie będzie miała świadomości tego, co się stało.

Nie wolno informować o utracie stanowiska w formie elektronicznej (wysyłając e-mail), bądź SMS-owej.

ODPRAWA

Każdemu pracownikowi, z którym rozwiązano umowę z przyczyn od niego niezależnych przysługuje odprawa, czyli jednorazowe wynagrodzenie „na otarcie łez”, które pozwoli funkcjonować przez okres poszukiwania kolejnego zatrudnienia. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od przepracowanego czasu pracy w konkretnym przedsiębiorstwie:

 • gdy pracownik był zatrudniony mniej niż dwa lata przysługuje mu odprawa w wysokości jego miesięcznego wynagrodzenia

 • gdy pracownik był zatrudniony więcej niż 2 lata, a mniej niż 8 wówczas przysługuje mu odprawa w wysokości jego dwóch miesięcznych pensji

 • gdy pracownik był zatrudniony powyżej 8 lat, powinien otrzymać odprawę równoważną jego trzem miesięcznym pensjom

Bez wątpienia zwolnienie z pracy to bardzo przykra sytuacja dla każdej ze stron. Dodatkowo dla osoby zwalnianej to źródło ogromnego stresu, który można określić na 47 punktów. Zmiana pracy także wiąże się z obciążeniem, które mierzy się w 36 punktach. Jakkolwiek by nie patrzeć, takie stresogenne sytuacje związane z ruchem zawodowym niekiedy są nieuniknione. Dlatego warto posiąść choć podstawową wiedzę na temat zwolnienia z pracy, by móc przygotować się na każdą ewentualność i wiedzieć czego wymagać, czego oczekiwać i jak się zachować.

PF

Tekst ma charakter jedynie poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji związanych z tematem, jaki porusza, uprasza się skonsultowanie z odpowiednimi organami.

prawo pracy

szkolenia HR

szkolenia prawne

Użyte tagi:

zwolnienia grupowe utrata pracy praca zwolnienie z pracy

Reklama:

Zareklamuj się na ofertypracy24h.pl

Oferty pracy | Praktyki i Staż | Szkolenia | Poradniki i Artykuly | Dodaj ogłoszenie | Reklama | Regulamin | O nas / Kontakt

Oferty pracy dla każdego już teraz szukaj pracy. Umieść ogłoszenia o pracę w naszym serwisie. U nas również informacje o szkoleniach, kursach które zapewniają podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Firmy maja możliwość darmowej rekrutacji i umieszczania ogłoszeń poszukujących pracowników. Zwolnienie z pracy. Poradniki i artykuły na ofertypracy24h.pl. Praca, baza ogłoszeń dla poszukujących pracy.

© 2009-2024 Aplit Wszelkie prawa zastrzeżone.