Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Oferty pracy 24h .pl

Znajdź swoją wymarzoną pracę:

Możesz także skorzystać z Zaawansowanej wyszukiwarki

proste jak 1, 2, 3!

  1. Wyszukaj ofertę
  2. Wyślij CV / List motywacyjny
  3. Zdobądź pracę!

Bez rejestracji!

Bez zakładania kont!

Bezrobocie w Polsce

Napisano: 2009-09-17

Monitoring rynku pracy przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny

Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w lipcu 2009 roku.

W lipcu 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2008 roku. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca br. wyniosła 1676,1 tys. osób (w tym 883,7 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 17,5 tys. osób (tj. o 1,1%). W ujęciu rocznym wzrosła ona o 253,2 tys. (w analogicznym okresie 2008 roku zanotowano jej spadek o 32,4 tys., tj. o 2,2%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,6% mieszkało na wsi.

W stosunku do czerwca 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w czternastu województwach, najbardziej znaczący w: podlaskim (o 2,4%), mazowieckim (o 2,0%), podkarpackim (o 1,9%) oraz łódzkim (o 1,6%). Natomiast w woj. pomorskim i zachodniopomorskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych (odpowiednio o 0,1% i 0,3%). W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 33,1%), lubuskim (o 29,2%), podlaskim (o 27,9%), małopolskim (o 25,0%), opolskim (o 23,5%) oraz dolnośląskim (o 23,1%).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu lipca 2009 r. stanowili 10,8% ludności aktywnej zawodowo (w czerwcu br. - 10,7%, w lipcu 2008 r. - 9,2%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,0%), kujawsko-pomorskim i lubuskim (po 14,5%), podkarpackim (14,4%) oraz zachodniopomorskim (14,2%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (7,9%), mazowieckie (8,3%), śląskie (8,4%) i małopolskie (8,8%).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 264,1 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 38,4 tys. więcej niż w czerwcu 2009 r. i o 51,2 tys. więcej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 196,2 tys. osób, tj. 74,3% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 74,3%, przed rokiem - 77,6%). Spośród osób nowo zarejestrowanych 28,1% stanowiły osoby dotychczas niepracujące (przed miesiącem 27,7% i 29,8% przed rokiem). Osoby do 24 roku życia stanowiły 35,9% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem – 35,5%, przed rokiem - 36,4%). Odsetek nowo zarejestrowanych osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł 13,9% (przed miesiącem – 14,5%, przed rokiem – 14,5%); w tej grupie 41,8% stanowiły osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27-go roku życia (w czerwcu 2009 r. – 23,3%, w lipcu 2008 r. – 41,0%). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 4,1% (3,5% - w czerwcu br., w lipcu 2008 r. - 1,5%). Spośród osób nowo zarejestrowanych 39,9% mieszkało na wsi ( przed miesiącem 39,3%, przed rokiem 40,2%). 1 Stopa bezrobocia została obliczona jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo.

Najwyższą stopę napływu bezrobotnych do urzędów pracy w lipcu 2009 r. zanotowano w województwach: lubuskim i warmińsko-mazurskim (po 2,8%), zachodnio-pomorskim (2,4%) opolskim (2,1%) oraz kujawsko-pomorskim (2,0%), zaś najniższą – w mazowieckim (1,2%), małopolskim (1,3%), wielkopolskim (1,4%) oraz łódzkim (1,6%). W lipcu 2009 r. stosunkowo wysoką stopę odpływu bezrobotnych z urzędów pracy odnotowano w województwach: pomorskim (19,1%), śląskim (18,5%), lubuskim (18,3%) oraz opolskim (18,1%), zaś najniższą - w woj. podkarpackim (11,5%), podlaskim (12,4%) oraz mazowieckim (12,5%).

W omawianym miesiącu w wyniku pomocy urzędów pracy - 3,2 tys. osób podjęło prace interwencyjne (przed rokiem 3,5 tys.), przy robotach publicznych zatrudniono 3,8 tys. osób (przed rokiem 3,4 tys.). W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu wyłączono z rejestru bezrobotnych 37,8 tys. osób (w czerwcu 2009 r. – 47,1 tys., w lipcu 2008 r. – 32,8 tys.). Z pozostałych osób wykreślonych z ewidencji 86,8 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do pracy (w czerwcu 2009 r. – 78,9 tys., w lipcu 2 Stosunek liczby bezrobotnych nowo zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej zawodowo. 3 Stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym do liczby bezrobotnych na koniec poprzedniego miesiąca.

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu lipca 2009 r. zbiorowość ta liczyła 1317,6 tys. (tj. 78,6% ogółu zarejestrowanych), wobec 1309,0 tys. (78,9%) w czerwcu 2009 r. i 1093,7 tys. (76,9%) w lipcu 2008 r. W tej grupie 61,9 tys. osób, tj. 4,7% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w czerwcu 2009 r. – 58,5 tys. osób, tj. 4,5%, w lipcu 2008 roku – 41,8 tys., tj. 3,8%). Bez prawa do zasiłku pozostawało 1302,0 tys. osób (tj. 77,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1287,7 tys. osób (77,6%) w czerwcu 2009 r. i 1203,5 tys. (84,6%) w lipcu 2008 roku. W tej grupie bezrobotnych 43,9% to mieszkańcy wsi. W lipcu 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 79,8 tys. ofert pracy (przed miesiącem 78,9 tys., przed rokiem 107,9 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 43,3 tys. osób (w tym 10,6 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 1 miesiąc); osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 1,4 tys. wolnych miejsc pracy. Z danych na koniec lipca 2009 r. wynika, że 479 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 30,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5,4 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 171 zakładów, 13,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,0 tys. osób).

Źródło: GUS

Użyte tagi:

praca bezrobocie w kraju bezrobocie stopa bezrobocia

Reklama:

Zareklamuj się na ofertypracy24h.pl

Oferty pracy | Praktyki i Staż | Szkolenia | Poradniki i Artykuly | Dodaj ogłoszenie | Reklama | Regulamin | O nas / Kontakt

Oferty pracy dla każdego już teraz szukaj pracy. Umieść ogłoszenia o pracę w naszym serwisie. U nas również informacje o szkoleniach, kursach które zapewniają podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Firmy maja możliwość darmowej rekrutacji i umieszczania ogłoszeń poszukujących pracowników. Bezrobocie w Polsce. Poradniki i artykuły na ofertypracy24h.pl. Praca, baza ogłoszeń dla poszukujących pracy.

© 2009-2023 Aplit Wszelkie prawa zastrzeżone.